خانه / ۱۳۹۴ / مهر

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

سینمای تجربی

سینمای تجربی   به اهتمام : کرم رضا خزائی تاریخ نشر : ۱۳۹۲ تعداد صفحه : ۲۱۲ ص ” سینمای تجربی ” سینمای رهایی است و در عین حال بستگی . رهایی است به سوی ایده های تازه ، و بستگی است در نهایت به تجربه ای آزموده شده که …

بیشتر بخوانید »